myMNW › Stazione meteorologica di Meda (MB) /

Stazione meteorologica di Meda (MB)

Rating: (5.9 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Estremi mensili e annuali

Variabile Estremi mensili (07-2024) Estremi annuali (2024) Estremi Assoluti
Temperatura 33.6°C (2024-07-11)
18.9°C (2024-07-12)
33.6°C (2024-07-11)
18.9°C (2024-07-12)
33.6°C (2024-07-11)
18.9°C (2024-07-12)
Pressione 1018.5 hPa (2024-07-18)
1010 hPa (2024-07-18)
1018.5 hPa (2024-07-18)
1010 hPa (2024-07-20)
1018.5 hPa (2024-07-18)
1010 hPa (2024-07-20)
Pioggia 46 mm
23.6 mm (2024-07-19)
46 mm
46 mm (2024-7)
23.6 mm (2024-07-19)
23.6 mm (2024-07-19)
46 mm (2024)
46 mm (2024)
Vento 54.7 km/h (2024-07-19) 54.7 km/h (2024-07-19) 54.7 km/h (2024-07-19)