myMNW › Canazei stasjon (TN) /

Penia - Cernadoi - Canazei stasjon (TN)


Værstasjon - MeteoNetwork-nettverk - CC-BY 4.0

sanntidsdata

Merk: Denne siden viser bare de siste dataene som er mottatt. For å se grafene for de siste 24/48 timene, bruk "Graphs (24 / 48h)"-fanen