Χάρτης αστραπής

Θρύλος:
<6h
<5h
<4h
<3h
<2h
<1h <2min

Τελευταία ενημέρωση:

Συνολικές αστραπές: